DEZENFEKSİYON UYGULAMALARI

Dezenfeksiyon ya da dezenfektasyon patojen mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasını ve yayılmasını önlemeye yönelik  tedbirlerdir. Dezenfeksiyon işlemleri evleri, işletmeleri, kuruluşları yada dış mekanları zararlıların istilasından korumak, istila sonrası oluşan mikrop ve virüsleri temizlemek için uygulanmaktadır.

Dezenfeksiyon ya hastalık sırasında ya da hastalık sonrasında uygulanır. Yalnız hastaya, onun dokundugu nesnelere, çamaşırına, tükürdüğüne, dışkısına değil, onu tedavi eden personele, ziyaret eden kişilere, yattığı odaya, eşyaya, duvarlara ve döşemeye de uygulanmalıdır.

Uygulanan bu zararlı bakteri, virüs, mantar ve sporları yok etmeye yarayan antiseptik, koruyucu, dezenfektan, fumigan (dezenfektan gaz), sterilan (steril edici madde) özelliği olan maddeler uygulanmaktadır. Bu maddeler ısı ve neme hassas malzemelere uyumlu, hızlı siklus, toksisite özelliği olmayan ve oda koşullarında uygulamaya uygun maddelerdir.

ETKİN İŞ GÜVENLİĞİ olarak dezenfeksiyon hizmetimiz;

Bakteri, virüs, mantar ve sporların istila ettiği bölgelerin temizlenmesini, sprey dezenfektan yöntemiyle yapmaktadır. Dezenfeksiyon işlemleri sırasında kullandığımız temizlik malzemeleri yüzeylere zarar vermemektedir, reaktif bariyer teknolojisi içermektedir ve mikroorganizmalara karşı etkisini hızlıca göstermektedir. Bakteri, virüs, küf, mantar ve spor riskine karşı uzun süreli koruma sağlamaktadır. Bu hizmetler, eğitimli ve uzman ekiplerimizce uygulanmakta ve uygun dezekfeksiyon yöntemleri uygulanmaktadır. Kullanılan dezenfeksiyon ürünlerin aşındırıcı özelliği bulunmadığı  için metal, plastik yüzeyler dahil olmak üzere her bölgede uygulanabilmektedir.

Dezenfeksiyon Uygulamaları,

 • Etkilidir.
 • Güvenlidir.
 • Sonuç odaklıdır.

Dezenfeksiyon İşlemlerinin Uygulandığı Ortamlar,

 • İşyerleri, fabrikalar, ofisler
 • Depolama alanları
 • Yiyecek ve içecek başta olmak üzere bütün işletmeler
 • Konaklama İşletmeleri
 • Eğitim Kurumları
 • Sağlık İşletmeleri
 • Siteler apartmanlar
 • Evler ve çiftlikler

 

 

CORONA VİRÜS (COVİD-19)

Özellikle son zamanlarda hayatımızı yüksek oranda tehdit eden Corona virüs (COVİD-19) virüsü grip de dahil olmak üzere birçok solunum yolu virüsü gibi, enfekte olmuş bir kişinin öksürdüğü sırada burun ve ağzından salınan küçük damlacıklara yayılabilir. Tek bir öksürük 3.000 damlacık üretebilir. Bu parçacıklar diğer insanlara, giysilere ve etraflarındaki yüzeylere inebilir, ancak daha küçük parçacıkların bazıları havada kalabilir.

Enfekte bir kişi tarafından öksürülen tek bir damlacıkta kaç virüs parçacığının olacağına dair veri bulunmasa da, grip virüsü üzerine yapılan araştırmalar, daha küçük damlacıkların on binlerce grip virüsü içerebileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, bu virüsün kendisine, solunum yolunda nerede bulunduğuna ve kişinin enfeksiyonda hangi aşamada olduğuna bağlı olarak değişebilir.

Dezenfekte edilmesi daha zor olan giysiler ve diğer yüzeylerde, virüsün ne kadar süre dayanabileceği henüz net değildir.

Dezenfeksiyon sayesinde, cansız ortamdaki patojen mikroorganizmalar öldürülür. Aynı zamanda bu tür mikroorganizmaların üremeleri de dezenfeksiyon uygulanarak engellenir. Dezenfeksiyon işleminden en yüksek verimi alabilmek ve yapılacak olan bu uygulamanın sağlığı tehdit edici durumlar oluşturmaması için kullanılan dezenfektanın özelliklerinin ve uygulama yönteminin öneminin yanında uygulayıcının da bu konuda uzman olması gerekmektedir. Kullanılacak dezenfektan; bakterisit, virüsit, fungusit, algisit ve ambisit özelliklerinin olmasının yanı sıra biyofilme karşı da etkili olmalıdır. Bunların yanında biyolojik olarak yıkımlanabilir olmalı, çevrede kalıntı bırakmamalı, yüksek sıcaklıklarda da etkili olmalı, toksik olmamalı, geniş spektrumlu etkiye sahip olmalı ve en önemlisi T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ürünler olmalıdır. Bu özelliklere sahip olması bakımından en etkili dezenfektanlar, belirli oranlarda hidrojen peroksit ve kolloidal gümüş içeren ürünlerdir. Uygulama yöntemi ile de dezenfektandan elde edilen sonuç arttırılabilmektedir. Bunun için uygulanan en etkili yöntem Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün cihaz uygulama denemelerinde ortam havasında bulunan bakterilere ve virüslere karşı tavandan yere kadar tüm alana etki edebilecek ULV cihazı ile soğuk sisleme yöntemi olduğunu kabul etmiş ve tavsiye etmiştir. ULV cihazı ile su bazlı kimyasal solüsyonlar çok küçük boyutlara (0-30 micron aralığında kadar) parçalanıp havada uzun bir süre ilacın askıda kalmasını sağlayıp tavandan yere kadar tüm alan dezenfekte edilmektedir. Bu şekilde yapılan dezenfeksiyon uygulamaları, cihazın sağladığı aerosol sis (küçük ilaç zerrecikleri) oluşturabilmesi sayesinde, gözle görülemeyen canlıları, mikropları yok eder.Böylelikle bizler de düzenli olarak yapılan dezenfeksiyon işlemleri ile sağlımızı koruma altına alabiliriz.